Regulament concurs Abonamentele Eduson

Art. 1 Organizatorul campaniei promotionale

Campania  „Abonamentele Eduson” este organizata de Eduson Education SRL, persoana juridica romama, cu sediul in

Strada Bradutului nr. 20,  400494  Cluj-Napoca  cod unic de înregistrare RO43845270, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1107/2021, denumit in continuare “Organizatorul”.

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.edusontv.net pe toata perioada de desfasurare a Concursului Abonamentele Eduson

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Concursului Abonamentele Eduson, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Art. 2 Denumire. Durată. Locul desfășurării

2.1. Campania poarta denumirea Abonamentele Eduson

2.2. Campania se desfasoara pe site-ul www.edusontv.net, in perioada 13 iunie – 2 septembrie, ora 18.00, sub forma de inscrieri pe site-ul web al organizatorului sau la fata locului.

2.3. Concurentii trebuie sa aiba domiciliul in Romania

Art. 3 Produsele participante la Campania Promotionala

3.1. Obiectul Campaniei Promotionale il reprezinta urmatoarele, (denumit in continuare “Produsul Campaniei Promotionale” sau „Premiul”), in conditiile mentionate in prezentul Regulament: Premiul consta intr-un Ecograf ultraportabil Vinno Q portabil (la alegerea castigatorului). Valoarea premiului este de 19.040 lei. Pe toata durata campaniei se va acorda 1 premiu, pentru castigatorul acestui Concurs.

3.2. Produsele Campaniei Abonamentele Eduson nu pot fi preschimbate in bani.

Art. 4 Modul de desfasurare al Campaniei Abonamentele Eduson si oferirea Premiului

4.1. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa urmeze pasii specificati la subarticolul 4.2.

4.2. Persoanele care doresc sa participe la Campania Abonamentele Eduson trebuie:

-sa fie medici

-sa detina un abonament Eduson la finalul campaniei (data de 4 septembrie) sau sa participe fizic la evenimentul Scoala de Vara de Ultrasonografie de la Constanta 2-4 septembrie 2022

-sa raspunda la intrebarile care vor fi adresate cu ocazia fazei finale 

-sa nu mai fi participat la prezentul concurs

-sa citeasca regulamentul concursului

4.3. La finalul Campaniei Abonamentele Eduson raspunsurile participantilor vor fi analizate de catre comisia formata din:

-Prof. Dr. Radu Badea – comisia de specialitate

-Prof. Dr. Ioan Tiberiu Tofolean – comisia de specialitate

-Dragos Paun – reprezentantul Eduson Education

4.4. Castigatorul va fi anuntat Sambata 3 Septembrie 2022 ora 18:00 pe site-ul www.edusontv.net. Este considerat castigator eligibil, concurentul care a raspuns corect la toate intrebarile concursului. In cazul in care sunt mai multi participanti care au raspuns corect la toate intrebarile concursului, castigatorul va fi selectat prin tragere la sorti in data de 3 Septembrie ora 18:30, extragerea fiind transmisa in direct pe site-ul www.edusontv.net 

In cazul in care niciun participant nu a raspuns corect la toate intrebarile concursului, Premiul nu mai este afectat de regulamentul Concursului, ramanand astfel in proprietatea Organizatorului.

Daca in termen de 48 de ore castigatorii nu vor putea fi contactati, ne rezervam dreptul de a contacta rezervele. In cazul in care prima rezerva nu raspunde in termen de 48 ore, va fi contactata urmatoarea rezerva. Daca rezervele nu vor confirma Premiul, Premiul ramane in proprietatea Organizatorului.

4.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorii nu pot fi contactati pentru acordarea Premiului. In aceasta situatie, Premiul neexpediat nu mai este afectat de regulamentul Concursului, ramandd astfel in proprietatea Organizatorului.

4.6. La predarea Premiului se va completa de catre Organizator un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigatorului, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului in sensul in care indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii Premiului si semnatura acestuia.

4.8. Participantul la Concurs, desemnat castigator in urma tragerii la sorți, care refuza Premiul sau care nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia Premiului.

4.9. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.10. Valoarea totala a Premiilor oferite in cadrul Giveaway-ului este de 19.040 lei.

Art. 5 Inmanarea premiului.

5.1. Castigatorul desemnat va primi premiul in baza cartii de identitate. Premiul va fi livrat si pus in functiune la locația beneficiarului de catre Organizatorul Eduson Education, care va asigura si instruirea utilizatorului.

Art. 6 Dreptul si conditiiile de participare

6.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care au calitatea de medic.

6.2. Poate detine calitatea de „Participant” persoana fizica care indeplineste toate criteriile de participare prezentate in acest Regulament.

6.3. Prin participarea la acest concurs participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui Regulament.

6.4. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

-angajatii Organizatorului;

-angajatii companiilor implicate in realizarea acitivitatii legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

-Persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

-Rudele de gradul I și II si afinii angajatiilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.


Art. 7 Protectia datelor cu caracter personal

7.1. Participarea la Campania promotionala implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator in vederea desfasurarii Campaniei Abonamentele Eduson si pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

7.2. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protectia Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarilor automate si crearii de profiluri, dreptul de a depune plangere) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 14-16 ap. 21-22

7.3. In cadrul Campaniei Abonamentele Eduson, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Numar de telefon;

(iv) Specialitate medicala

(v) Localitate de domiciliu

(vi) CNP; Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul participantului la concurs care a fost declarat castigator, din perspectiva conformarii cu obligatiile fiscale impuse de legislatia aplicabila si pentru declararea nominala conform legislatiei fiscale in cazul in care valoarea premiului depaseste plafonul neimpozabil prevazut de lege. In acest caz, participantii iau la cunostinta faptul ca impozitul de 10% se aplica la valoarea bruta a premiului. Acest castig este impozabil la beneficiar, aplicandu-se impozit cu retinere la sursa conform prevederilor legale, iar Organizatorul va retine, declara si plati impozitul in numele beneficiarului.

7.5. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Abonamentele Eduson vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

(i) organizarea si desfasurarea Campaniei Abonamentele Eduson;

(ii) desemnarea si validarea participantului declarat castigator;

(iii) atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului.

(iv) furnizarea informatiilor catre partenerii campaniei

7.6. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibila pe www.edusontv.net 

Art. 8 Litigii

8.1. In cazul unor eventuale dispute aparute intre Organizator si participantii la Campania Abonamentele Eduson, acestea vor fi mai intai solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi inaintat spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art. 9 Dispozitii finale

9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania Abonamentele Eduson oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, fara a putea fi atrasa in acest caz raspunderea acestuia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.edusontv.net )

9.2. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

9.3. Orice contestare avand ca obiect Campania Abonamentele Eduson poate fi formulata in scris si depusa la adresa situata in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 14-16 ap. 21-22 sau la urmatoarea adresa de email: office@edusontv.net 

9.4. Toate prevederile referitoare la frauda, mentionate pe platforma online www.edusontv.net sunt pe deplin aplicabile in ceea ce priveste fraudarea concursului, iar tentativa de frauda va fi adusa la cunostinta organelor abilitate.

9.5. In cazul in care exista situatii de frauda identificate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula premiul fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

9.6. Prezentul Regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.edusontv.net fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la https://www.edusontv.net/pages/termeni-si-conditii-1