Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram pe site, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti în acest sens. In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul în care prelucram datele cu caracter personal în gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal

Operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este Eduson Education SRL, proprietara a www.edusontv.net, cu sediul in Cluj, Cluj-Napoca, CUI RO43845270 Reg Com J12/1107/2021 adresa Strada Bradutului nr. 20, in calitate de proprietar al website-ului www.edusontv.net

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, in cazul in care ne-ati comunicat-o, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax, codul CUIM, specialitatea medicala, gradul profesional, locul de munca, numarul de legitimatie si adresa de e-mail;

Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;

Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;

Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;

Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Eduson Education sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;

In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:

A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;

Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;

Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

In ce scopuri va prelucram datele cu caracter personal?

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):

Oferirea de servicii de educatie

Transmiterea unor oferta din partea partenerilor Eduson Education SRL

Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;

Respectarea obligatiilor noastre legale

Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciilede intermediere imobiliara si consultanta

In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele si proiectele Eduson Education SRL sau alte evenimente promotionale.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal?

SC Eduson Education SRL, a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre SC Eduson Education SRL (inclusiv obligatia legala a SC Eduson Education SRL de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra.

Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;

Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;

Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;

Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile în care va retrageti consimtamantul, SC Eduson Education SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. SC Eduson Education SRL va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:

ADRESA:Calea Dorobantilor 14-16 ap 21, Cluj-Napoca, Cluj

E-mail: office@edusontv.net

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati în calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu încalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.

Actualizari ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizata în luna Aprilie 2021. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. În cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe pagina noastra de internet versiunea modificata a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal si/sau o va vom pune la dispozitie în alt mod.